نمایش 1 - 8 از 9 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
وحید حیدری - - - -
حبیب اله رمضان زاده - - - -
علی رنگچیان - - - -
امیرحسین صالحی - - - -
هادی صفا منصوری - - - -
صغری ظروفچی بنیس 1 21 1 5
مرتضی فرح بخش کرکان - - - -
سیدمجتبی قاضی میرسعید - - - -
سعید مقیمی 9 243 11 13
Top